Over ons

Cultuur en School Nijmegen (CESN) is hèt bemiddelingspunt voor kunst- en cultuureducatie in het Nijmeegse onderwijs.

Vraag en aanbod cultuureducatie samengebracht
CESN biedt een overzicht van Nijmeegse culturele aanbieders (instellingen en individuele kunstenaars) en hun educatie-aanbod voor het primair en voortgezet onderwijs. Zo bieden we scholen een totaalbeeld van de culturele mogelijkheden voor hun school.

Cultureel jaarprogramma voor primair onderwijs
Speciaal voor het primair onderwijs hebben we een kwaliteitsprogramma samengesteld, waarbij leerlingen in verschillende schooljaren (meerjarenstructuur) roulerend kennismaken met verschillende kunstdisciplines. Dit Cultureel jaarprogramma bevat zowel receptief als actief aanbod, dat zowel op school als op locatie plaatsvindt. Aanvullend op het Cultureel Jaarprogramma bieden we ook de plusprogramma’s Architectuur & Erfgoed en Film.  

Kunst & cultuurroutes voor voortgezet onderwijs
Speciaal voor het voortgezet onderwijs biedt CESN  kunst & cultuurroutes. Op een aantal geselecteerde woensdagen kunnen leerlingen een route bewandelen langs verschillende culturele instellingen en kunstenaars. Zo maken zij op een leuke manier kennis met de Nijmeegse culturele infrastructuur en verschillende disciplines.

Brede scholen en combinatiefunctie
In het kader van de Impulsregeling Combinatiefunctionarissen Onderwijs en Cultuur bemiddelt Cultuur en School activiteiten in zowel het primair als het voortgezet Onderwijs. Deze regeling heeft tot doel om actieve cultuurparticipatie te bevorderen. CESN bemiddelt ook aanbod op maat - zowel onder als buiten schooltijd - voor de Brede Scholen in Nijmegen.

Meer CESN
Maar Cultuur en School Nijmegen doet meer. Zo organiseren we het jaarlijkse Voordrachtfestival en de bijzondere familievoorstelling LEF waar jaarlijks meer dan 150 basisschoolleerlingen aan meedoen. Ook regelen we het vervoer met de Nijmeegse Kunstbus voor een aantal geselecteerde scholen en bieden we een overzicht van overige vervoersmogelijkheden. Daarnaast organiseren we evenementen, kennissessies en netwerkbijeenkomsten rondom cultuureducatie voor zowel scholen als aanbieders.

Nijmeegse culturele aanbieders
Ben je een Nijmeegse culturele aanbieder en wil je jouw aanbod plaatsen op deze site? Meld je dan nu aan!


Want kunst & cultuureducatie; daar groeien kinderen van!