Extra geld beschikbaar voor cultuureducatie

Maandag 8 oktober 2018

Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor scholen in het primair onderwijs om musea en historische plaatsen te bezoeken. Hiermee wil zij iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum laten gaan.


In het schooljaar 2018-2019 krijgen alle scholen een bedrag van € 15,15 per leerling voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek. Basisscholen kunnen met de extra middelen het museumbezoek bekostigen, zowel het vervoer als de rondleiding/educatieve activiteit. De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag via de prestatiebox.

Meer kunst

Algemeen doel van de prestatiebox is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.


Zelf kiezen
Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: aan cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of professionalisering van leraren en schoolleiders. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Tip voor icc'ers en kunstcoördinatoren

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan. Wil je advies hierover? Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. !

Meer informatie: De Prestatiebox en de lumpsum bij OCW