Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016)

In maart 2013 is door het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidie toegekend aan de Lindenberg voor het project Cultuureducatie met Kwaliteit. De Lindenberg werkt hierbij samen met Grote Broer Kunsteducatie.

In de periode 2013 tot 2016 wordt aan de kwaliteit van cultuureducatie een zodanige
impuls gegeven dat scholen in staat worden gesteld om structureel te werken aan de vernieuwing, verdieping en verankering van een doorlopende leerlijn gericht op de culturele ontwikkeling van de leerling. Na 2016 moeten de deelnemende scholen in staat zijn de bereikte kwaliteit zelfstandig voort te zetten.

In Nijmegen richten we ons voornamelijk op de doelen:

  • Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum
  • Vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten op het gebied van cultuureducatie

Werkwijze:
De Lindenberg gaat gedurende de looptijd van het project ontwikkelarrangeurs opleiden die op zes (met een groei naar 18) scholen zullen starten met een ontwikkelarrangement.

Het arrangement heeft als doel het realiseren van doorgaande leerlijnen cultuureducatie. Hoe dit arrangement er uit zal zien, is afhankelijk van de onderwijsvisie en de vraag van de individuele school. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten, kunstdocenten, interne cultuurcoƶrdinatoren en educatief medewerkers is in dit project een wezenlijk onderdeel met als doel de kennis over cultuureducatieve processen en methodieken te vergroten.

De volgende 6 scholen zijn in samenspraak met de twee schoolbesturen geselecteerd voor de eerste fase:

  • Openbare basisschool De Muze
  • Openbare basisschool De Buut
  • Openbare Jenaplanschool
  • De Tovercirkel
  • Openwijkschool Neerbosch-Oost
  • Montessori school Heyendaalseweg
  • Katholieke basisschool Brakkenstein

Met de daadwerkelijke uitvoering van de culturele activiteiten voor deze 6 scholen zal in de loop van het seizoen 2013/2014 gestart worden.